powrót do strony głównej

   
HISTORIA
 

Rys historyczny

  

 
Wielkie Księstwo Poznańskie
 

 

-

informacje ogólne

-

ustrój społeczny

-

władze

-

pieniądz
 

  

Powstanie wielkopolskie

  

Powszechna Wystawa Krajowa

 

Poznański Czerwiec

 

 

Mapa WXP
(kliknij, aby powiększyć)

W Wielkim Księstwie Poznańskim, będącym jedną z prowincji pruskich, funkcjonował pruski system monetarny, tj. podstawową jednostką płatniczą był talar, dzielący się na 360 fenigów.

W celu przyzwyczajenia ludności polskiej do monety pruskiej, w 1816 i 1817 roku rząd pruski polecił wybić w mennicy berlińskiej (znak menniczy „A”) i wrocławskiej (znak menniczy ‘B”) niewielką ilość groszy i trojaków wg. Stanisławowskiej stopy polskiej. Monet tych wybito bardzo niewiele, a niedługo potem zaczęła nasilać się w Księstwie ostra polityka germanizacyjna, nie omijająca oczywiście polityki monetarnej. Monety poznańskie, zwłaszcza trojaki, należą dzisiaj do rzadkich numizmatów.

1 talar = 360 fenigów
1 talar = 180 groszy
1 talar = 6 złotych
1 złoty = 30 groszy
1 grosz = 2 fenigi
 

Awers: pod koroną na owalnej tarczy, orzeł pruski, wokół tarczy wieniec dębowy
Rewers:
w półkolu napis: 180 EINEN THALER, napis w sześciu wierszach: 1/GROSCHEN/GR.HERZ./POSEN/1817/A
 

Awers: pod koroną na owalnej tarczy, orzeł pruski, wokół tarczy wieniec dębowy
Rewers: na półkolu napis: 60 EINEN THALER, napis w sześciu wierszach: 3/GROSCHEN/GR.HERZ./POSEN/1816/A
 

Opracowanie na podstawie: „Tysiąc lat monety polskiej”; T. Kałkowski; Wydawnictwo Literackie; Kraków 1981
  


Herb WXP
(wersja dekoracyjna)
 

Herb WXP
 

Flaga WXP w latach
1815-1882
 

 
Flaga WXP w latach
1882-1918

[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012