powrót do strony głównej

   
HISTORIA
 

Rys historyczny

  

 
Wielkie Księstwo Poznańskie
 

 

-

informacje ogólne

-

ustrój społeczny

-

władze

-

pieniądz
 

  

Powstanie wielkopolskie

  

Powszechna Wystawa Krajowa

 

Poznański Czerwiec

 

 

Mapa WXP
(kliknij, aby powiększyć)

W Wielkim Księstwie Poznańskim, podobnie jak w całym państwie pruskim, funkcjonował system stanowy, z uprzywilejowaną rolą szlachty. Począwszy jednak od 1807 roku wszyscy obywatele zostali zrównani wobec prawa i sądów.  
 
W 1823 roku rozpoczęto w WXP reformę uwłaszczeniową (wprowadzaną w Prusach już od 1811 roku), rozłożoną w czasie – aż do 1850 roku. Reforma objęła głównie duże gospodarstwa chłopskie – umacniając tym samym pozycję dużych posiadaczy ziemskich. Istotnym założeniem reformy było przekazywanie części gruntów jej podlegających junkrom pruskim. W wyniku reformy wytworzył się na ziemiach księstwa nowy, bardziej nowoczesny system gospodarowania, zwany pruską drogą do kapitalizmu. Inną istotną konsekwencją było powstanie olbrzymiej liczby dawnych rolników – teraz robotników rolnych, którzy znaleźli zatrudnienie w gwałtownie rozwijającym się wówczas przemyśle niemieckim.

 
Opracowanie na podstawie: 1)”Historia ustroju państwa”; K. Krasowski, M. Krzymkowski; K. Sikorska-Dzięgielewska; J. Walachowicz; Ars Boni et Aequi; Poznań 1994; 2)”Historia ustroju i prawa polskiego”; J. Bardach; B. Leśnodorski; M. Pietrzak; LexisNexis; Warszawa 2001
 

R E K L A M A

   

 
  


Herb WXP
(wersja dekoracyjna)
 

Herb WXP
 

Flaga WXP w latach
1815-1882
 

 
Flaga WXP w latach
1882-1918

[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012