powrót do strony głównej

   
HISTORIA
 

Rys historyczny

  

Wielkie Księstwo Poznańskie

  

 
Powstanie wielkopolskie

 

-

informacje ogólne

-

kalendarium

-

dowództwo

-

galeria

-

powstaniec

   

  

Powszechna Wystawa Krajowa

 

Poznański Czerwiec

 

Ta strona poświęcona jest mojemu pradziadkowi - powstańcowi wielkopolskiemu.
 
Walenty Drachowski urodził się 14 lutego 1896 roku w Bednarach w powiecie poznańskim w rolniczej rodzinie Józefa i Antoniny Drachowskich.
 
W 1910 roku ukończył 8-klasową szkołę podstawową w Pobiedziskach. Następnie rozpoczął naukę zawodu ślusarza.
 
W latach 1914-1916 pracował w fabryce w Berlinie, gdzie 1 października 1916 roku został powołany do wojska niemieckiego.
 
Walczył pod Verdun, a następnie na froncie włoskim.


W niemieckim mundurze i pikelhaubie (stoi z lewej)

11 listopada 1918 roku zdezerterował z armii i przedostał się do rodziców – do Węglewa.

5 grudnia 1918 roku wstąpił jako ochotnik do oddziału bojowego Polskiej Organizacji Wojskowej, dowodzonego przez ppor. Brunona Materne.

Od 27 do 30 grudnia brał czynny udział w walkach ulicznych w Poznaniu, uczestnicząc m.in. w zdobywaniu gazowni, zbrojowni, oraz Portu Lotniczego Ławica.

1 lutego 1919 roku, na skutek reorganizacji oddziału bojowego, został przeniesiony do 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 68 Pułk Piechoty) pod dowództwem kpt. Wężyka.

W 1919 roku uczestniczył w wyzwalaniu terenów pod Czarnkowem i Rawiczem.

Od czerwca 1919 roku pozostawał w szeregach 68 Pułku Piechoty, biorąc m.in. udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

10 lipca 1921 r. został zdemobilizowany i podjął pracę w zakładach HCP, gdzie pracował nieprzerwanie do czasu przejścia na rentę 31 marca 1961 roku.

28 czerwca 1956, wraz z innymi pracownikami HCP, brał udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca.

W 1971 roku w dowód uznania zasług został awansowany do stopnia podporucznika.


W mundurze wojsk powstańczych (lata 70'te XX wieku)

W 1922 roku poślubił Stanisławę z d. Siwiak, z którą miał dwójkę dzieci – Henryka i Wandę.


Z żoną Stanisławą

Zmarł 20 stycznia 1980 roku w Poznaniu.

  


Krzyż powstańczy
 

 Walenty Drachowski
 

Zaświadczenie dowódcy dot. uczestnictwa w powstaniu 
(1937 rok)
 

Zaświadczenie Szabu D.O.K. nr VII dot. uczestnictwa 
w powstaniu 
(1938 rok)
 

Dyplom uznania 
(1948 rok)
 

Awans na podporucznika 
(1971 rok)

[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012