powrót do strony głównej

   
HISTORIA
 

Rys historyczny

  

Wielkie Księstwo Poznańskie

  

Powstanie wielkopolskie

  

 
Powszechna Wystawa Krajowa

 

-

Targ w Poznaniu

- pomysł
- infrastruktura
- dni chwały
- statystyka
- ludzie PeWuKi
- galeria
   

 

Poznański Czerwiec

 

Protektorat nad Wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Ignacy Mościcki.


Ignacy Mościcki

Na czele powołanego do życia Komitetu Honorowego stanął „pierwszy Obywatel Rzeczypospolitej”, ówczesny Prezes Rady Ministrów, Marszałek Józef Piłsudski, a obok niego wszyscy Ministrowie, Marszałkowie Sejmu i Senatu i obaj polscy Kardynałowie.


Józef Piłsudski

W celu podkreślenia ogólno-polskiego charakteru Wystawy, utworzono tzw. Komitet Wielki, złożony z 400 osób, wybitnych osobistości życia publicznego, reprezentujących administrację państwową, naukę, handel, finanse, przemysł i rolnictwo.
 
Władzę nadzorczą nad PWK piastowała Rada Główna, licząca 40 osób, działająca pod przewodnictwem Prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego.


Cyryl Ratajski
(kliknij, aby powiększyć)

Organem decydującym w sprawach zasadniczych był natomiast Zarząd, złożony z sześciu członków, któremu przewodniczył były wojewoda pomorski, dr Stanisław Wachowiak, pełniący zarazem funkcję Naczelnego Dyrektora PWK, pozostałymi członkami byli: Seweryn Samulski, Stanisław Robiński, Leon Pluciński, Wiktor Szulczewski i dr Stanisław Waschko.

(kliknij na miniaturkę, aby powiększyć)
Stanisław
Wachowiak 
Seweryn
Samulski 
Stanisław
Robiński
Leon
Pluciński
Wiktor
Szulczewski
Stanisław
Waschko

Organem kierującym czynnościami PWK była Dyrekcja, złożona z 4 członków i 4 dyrektorów działów wykonawczych (Naczelny Dyrektor: dr Stanisław Wachowiak, Zastępca Dyrektora Naczelnego: Kazimierz Ostrowski-Bełza, Dyrektor Administracyjny: Leon Szczurkiewicz, Dyrektor Finansowy: Leon Mikołajczak, Dyrektor Działu Przemysłowego: dr Edmund Piechocki, Dyrektor Działu Rolnictwa: dr Tadeusz Konopiński, Dyrektor Działu Sztuki i Kultury: prof. Tadeusz Pruszkowski, Kierownik Działu Wychowania Fizycznego: płk. dr Władysław Osmólski) 
 

(kliknij na miniaturkę, aby powiększyć)
Stanisław
Wachowiak
Kazimierz
Ostrowski-Bełza
Leon
Szczurkiewicz
Leon
Mikołajczak
       
Edmund
Piechocki
Tadeusz
Konopiński
Tadeusz
Pruszkowski
Władysław
Osmólski

Na wymienienie zasługują ponadto:

  • Komisarz dla Wystawy Rządowej: Min. dr Karol Bertoni

  • Sekretarz Generalny: Mieczysław Krzyżankiewicz

  • Architekt Naczelny: Roger Sławski

  • Architekt, Główny kierownik budowy: Jerzy Mueller

  • Szef Propagandy Prasowej: Antoni Krzywy

  • Naczelnik Wydziału Prasowego: Stanisław Kucik

(kliknij na miniaturkę, aby powiększyć)
Karol
Bertoni
Mieczysław
Krzyżankiewicz
Roger
Sławski
Jerzy
Mueller
Antoni
Krzywy
Stanisław
Kucik

Zamieszczone na stronie karykatury ludzi PeWuKi pochodzą z książki: „Wystawa w karykaturze Skwirczyńskiego”, Poznań 1929 r. 
 


Logo PWK
  

Prezydent 
Cyryl Ratajski

[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012