powrót do strony głównej

   
HISTORIA
 

Rys historyczny

  

Wielkie Księstwo Poznańskie

  

Powstanie wielkopolskie

  

 
Powszechna Wystawa Krajowa

 

-

Targ w Poznaniu

- pomysł
- infrastruktura
- dni chwały
- statystyka
- ludzie PeWuKi
- galeria
   

 

Poznański Czerwiec

 

Specyficzny, klasyczny charakter nowopowstającym terenom wystawienniczym nadał główny architekt PeWuKi Roger Sławski. Sławski wywarł olbrzymi wpływ na oblicze międzywojennego Poznania. Na podstawie jego wytycznych i projektów powstał kompleks budynków zajmujących powierzchnię blisko 150.000 m2.
 
Budowle wykonano częściowo jako stałe, w większości jednak jako tymczasowe, ew. przeznaczone do tymczasowego użytkowania również po zakończeniu wystawy. Część budynków stałych przeznaczono z góry do późniejszego użytkowania przez MTP, inne natomiast w okresie późniejszym znalazły się poza obszarem targowym i pełniły, bądź do dziś pełnią inne funkcje – obszar PeWuKi wynosił 65 hektarów, podczas gdy dziś tereny MTP zajmują zaledwie 23 hektary.
 
Inwestycje, jakie wykonano w związku z PeWuKą nie ograniczały się bynajmniej tylko do terenów wystawienniczych. Wielka zmiany i modernizacja dotknęły głównych arterii miasta, które uzyskały bardziej europejski, przestronny wygląd. Zbudowano Dworzec Zachodni, stadion Warty, mogący pomieścić ponad 50.000 osób, nową palmiarnię. Powstał gmach Wydziału Chemii, który na czas wystawy pełnił rolę Pałacu Rządowego, największy wówczas w Polsce Hotel Polonia (dziś mieszczący w swych murach szpital wojskowy). Zmodernizowana została sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja. Powstała nowoczesna spalarnia śmieci oraz elektrownia. Centrum miasta zyskało specjalnie dlań zaprojektowaną nocną iluminację elektryczną. Z Holandii specjalnie na PeWuKę sprowadzono miliony tulipanów, które zakwitły na ulicach Poznania. Tworzono nowe parki, skwery i pomniki.
 
Całość Wystawy podzielona była na 4 działy:

  • I Kultury i Sztuki

  • II Gospodarstwa narodowego

  • III Wychowania fizycznego i sportów

  • IV Emigracji

Obiekty wystawowe zostały zgrupowane w 5 kompleksach, połączonych ze sobą w jedną całość wystawową:

  • Teren A: pawilony górnictwa, hutnictwa, maszyn, przemysłu metalowego, monopoli państwowych, przemysłu skórniczego, włókienniczego, konfekcyjnego, itd.

  • Teren B: Wystawa Rządowa, komunikacja, przemysł lotniczy i samochodowy, sztuka i nauka, wychowanie fizyczne, Bank polski, samorządy

  • Teren C: wystawy poczt i telegrafów, morska, uzdrowisk, pracy kobiet, palmiarnia, restauracja, przemysł szklany, muzyczny, Polonia zagraniczna, itd.

  • Teren D: obejmował handel, rzemiosło, itd.

  • Teren E: mieścił rolnictwo, łowiectwo i związane z nim gałęzie przemysłu, park rozrywkowy, arenę sportową z krytą trybuną na 4.000 widzów, pola doświadczalne, itd.

Plan Powszechnej Wystawy Krajowej
(kliknij na miniaturę, aby otworzyć plan w nowym oknie - 1,7 Mb)
 

Wystawa Rządowa na Powszechnej Wystawie Krajowej
 
Wystawa Rządowa była jedną z najważniejszych części PWK. Miała za zadanie zaprezentować sprawność, dobrą organizację i potęgę młodego państwa. W oficjalnym przewodniku po Wystawie Rządowej napisano: „Rząd Polski tak przy ogólnem patronowaniu Wystawie i niesieniu jej technicznej, materialnej i organizacyjnej pomocy, jak i przy tworzeniu własnego działu na Wystawie zespolił się z inicjatywą społeczeństwa, tworząc razem wielkie dzieło mające na celu przedstawić naszą przebogatą przeszłość historyczną, zobrazować rolę polski w układzie sił międzynarodowych i uwypuklić Jej znaczenie kulturalne i gospodarcze. Wymowa cyfr i faktów będzie najdobitniejszym sprawdzianem siły i zasobów państwowo-twórczych i da Rzeczypospolitej na szereg lat wytyczne w pracy gospodarczej, oświatowej i społecznej. Będzie to jeden z najważniejszych rezultatów Wystawy.”
 
Poniżej prezentuję plany obiektów wchodzących w skład Wystawy Rządowej:
(kliknij na miniaturę, aby otworzyć wybrany plan w nowym oknie)
 

Ministerstwo Komunikacji
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Ministerstwo Reform Rolnych
Ministerstwo Robót Publicznych
Ministerstwo Rolnictwa
Ministerstwo Skarbu i Pawilon Monopoli
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Wojskowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Poczta, Telegraf i Telefon w Niepodległej Polsce

 


Logo PWK
  

Prezydent 
Cyryl Ratajski

[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012