powrót do strony głównej

   
HISTORIA
 

Rys historyczny

  

Wielkie Księstwo Poznańskie

  

Powstanie wielkopolskie

  

 
Powszechna Wystawa Krajowa

 

-

Targ w Poznaniu

- pomysł
- infrastruktura
- dni chwały
- statystyka
- ludzie PeWuKi
- galeria
   

 

Poznański Czerwiec

 

Projekt zorganizowania Powszechnej Wystawy Krajowej (PeWuKi) narodził się 12 grudnia 1923 r.
 
Miejski Urząd Targu Poznańskiego tak widział swoje cele:

  • pozyskanie odpowiednich terenów, gdyż wówczas posiadane były niewystarczające

  • racjonalne zabudowanie pozyskanych terenów pod kątem przyszłej wystawy

  • uprzedzenie innych miast w organizacji podobnej wystawy

  • zdobycie funduszy, pozwoleń i poparcia władz miejskich, i centralnych

Z kolei cele Wystawy, zawarte w jednej z oficjalnych broszur informacyjnych PeWuKi prezentowały się następująco:

„Ku upamiętnieniu dziesiątej rocznicy odzyskania swej niepodległości państwowej, urządza Polska od 16 maja do 30 września 1929 r. pierwszą w swych dziejach Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu, dla zadokumentowania swego życia, pracy i rozwoju w tym okresie. Albowiem wbrew przewidywaniom niechętnych nam sąsiadów, posądzających nas o brak umiejętności gospodarowania się, a ku własnej i naszych politycznych przyjaciół radości, pogłębiliśmy i rozszerzyliśmy we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego i gospodarczego nasz stan posiadania z pierwszego roku wolności. Odbudowaliśmy w tym okresie nasze wojną przeorane, zniszczone ziemie, uruchomiliśmy zdemontowane fabryki i kopalnie, rozbudowaliśmy koleje i potężny port w Gdyni, podnieśliśmy poziom naszego rolnictwa, zorganizowaliśmy szkolnictwo, administrację państwową i postawili na granicach Rzeczypospolitej świetną, miłością Ojczyzny natchnioną narodową armję. Wystawa ta przedstawiać ma całokształt twórczości narodowej i w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, przemysłu, handlu i rolnictwa, oraz opieki społecznej, wychowania fizycznego, higjeny i sportów ze szczególnym uwzględnieniem dorobku dziesięciolecia niepodległości.
(...) Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu daje naród polski świadectwo swej pracy i dojrzałości gospodarczej wobec siebie i świata; przedewszystkiem jednak wskaże młodemu pokoleniu drogi i cele dalszego rozwoju Ojczyzny: po wyzwoleniu politycznem Polski – dokonanem krwią i ofiarą starszego pokolenia – przyjść winno jej wyzwolenie i niepodległość ekonomiczna – zdobywane dłońmi następnych generacyj.”

(„Co każdy wiedzieć powinien o Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w r. 1929?”, nakładem PWK T. z. w Poznaniu)
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacy Mościcki powiedział: „Powszechna Wystawa Krajowa nie tylko powinna dać pełny obraz dzisiejszej twórczości całego Narodu, ale i podnietę do tem większego jej rozwoju na przyszłość.”
 
Głównym inicjatorem, a następnie koordynatorem przygotowań do PeWuKi był ówczesny prezydent miasta – Cyryl Ratajski. Dzięki jego staraniom kandydatura Poznania ostatecznie zwyciężyła w rywalizacji z Warszawą i tak w 1926 roku została oficjalnie zatwierdzona przez władze centralne.
 
Uzyskanie zgody było naturalnie dopiero początkiem wielkiego przedsięwzięcia logistycznego, jakim było przygotowanie infrastruktury niezbędnej do organizacji imprezy, której celem miała być prezentacja osiągnięć dziesięciolecia niepodległości Rzeczypospolitej. W 1927 roku przygotowany został plan organizacyjny imprezy. 16 miesięcy trwały prace budowlane, których nie powstrzymała nawet zima stulecia, w czasie której w okresie od stycznia do marca 1929 temperatura spadała grubo poniżej –30 stopni Celsjusza.
  


Logo PWK
  

Prezydent 
Cyryl Ratajski

[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2014