powrót do strony głównej

   
TRADYCJE
 

Słowo wstępne 

  

Herb Poznania

 

Poznański hejnał

 

Poznańskie legendy

  

 
Gwara poznańska

 

-

informacje ogólne 
i geneza

-

cechy gwary

-

słownik gwary poznańskiej
 

 

Słownik gwary poznańskiej

Prezentowany w serwisie Poznańczyk słownik gwary zawiera słownictwo charakterystyczne dla poznańskiej gwary, które, w znakomitej większości, do dziś można usłyszeć na ulicach Poznania, czy w rozmowach z poznańczanami (i to nie tylko tymi starszej daty!).
 
Proszę wybrać literę, aby wyświetlić rozpoczynające się od niej hasła:

AB - CĆD - EFG - HIJK - LŁMN - OPR - SŚT - UWZŻ

 

R E K L A M A

[czytaj dalej]

   

 

Za pomoc w przygotowaniu Słownika autor dziękuje w szczególności Panom: Cezaremu Grabowskiemu, Michałowi Kołodziejczakowi, Wojciechowi J. Małłkowi, Arturowi Marcinkowskiemu, Pawłowi Sałacie oraz Robertowi Szczepańskiemu, zapraszając jednocześnie do nadsyłania propozycji określeń i zwrotów, które powinny się w Słowniku znaleźć (dane kontaktowe w dziale autor). 

  
  


[początek strony]

(c) Maciej Szewczyk 2000-2013